“Tôi rất hài lòng với cách mà vinthai làm việc. Họ biết tôi cần gì và khi nào. Họ luôn làm tốt điều đó và quan trọng nhất là hàng luôn về đúng hẹn giúp việc kinh doanh của tôi trở nên thuận lợi hơn.”