“Thời gian đầu khi tìm hiểu nhập hàng Thái Lan tôi đã rất khó khăn. Nhưng nhờ có Vinthai tôi đã có thể rất nhiều kinh nghiệm và hợp tác được với các công ty uy tín, sản phẩm chất lượng từ phái Thái Lan.”